2ος Παναττικός Διαγωνισμός

Πολλά χρόνια πριν είχε συζητηθεί μια ιδέα για μια μεγάλη έκθεση πτηνών συντροφιάς στην Αθήνα.
Το σκεπτικό ήταν να γίνει αυτό λόγω του ότι οι σύλλογοι των Αθηνών πλαισιώνονται από έναν πολύ μεγάλο αριθμό Ελλήνων εκτροφέων πτηνών συντροφιάς και είναι ιδιαίτερα συγκεντρωμένοι Γεωγραφικά. Κάτι το οποίο δίνει σημαντικά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ως προς την από κοινού διοργάνωση μιας πολύ μεγάλης έκθεσης σε αριθμό πουλιών.


Διαβάστε περισσότερα